.

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı

 Türk-Alman Yüksek Lisans Programı:

 Türk-Alman Ekonomi Hukuku 

Yüksek Lisans Programındaki Avantajlarınız şu şekilde:
 

 

Daha fazla detaylı bilgiler için tıklayınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Köln Üniversitesi’nin Türk-Alman Ekonomi Hukuku Ortak Yüksek Lisans Programı

Almanya ve Türkiye’de ortaklaşa yürütülecek bir yüksek lisans programı oluşturmak amacıyla işbirliğine giden İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010/2011 akademik yıldan beri “Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı” na öğrenci kabul etmektedir.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) açılan bu yeni yüksek lisans programını desteklemektedir. TD-IHK’nın destek verdiği konulardan biri de program katılımcıların arzu etmesi halinde staj yeri bulunmasında aracı olmaktır.

Türkçe ve Almanca dilinde yürütülecek ilk ortak çift dilli hukuk programı olma özelliğini taşıyan yüksek lisans programı uluslararası yapısı ile dikkat çekmektedir. Program 2009 yılında hem Almanya’da akredite edilmiş hem de Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanmıştır.

Köln Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakülteleri kendi alanlarında Almanya’nın ve Türkiye’nin önde gelen fakülteleri arasında yer almaktadır. Başarılı bir yüksek lisans sınavı sonucunda, modern ve uluslararası bağlantıları olan ve bir vakıf tarafınca kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Köln Üniversitesi „Türk-Alman Ekonomi Hukuku/Alman-Türk Ekonomi Hukuku“ uzmanlık dalındaki ortak diplomaları „Master of Laws“ (LL.M.Univer¬si¬tät zu Köln / Istanbul Bilgi Üniversitesi) diplomasını veriyor.

Bu programın amacı iki ülkede verilecek üst düzeyde eğitim sayesinde mezunlarının ekonomi hukuku alanındaki faaliyetlerini uluslararası düzleme de taşıyabilmelerini sağlamaktır. Lisans programı özellikle Almanya’da yaşayan ve modern Türkiye’nin hukuku ile ilgilenen Türk kökenli üniversite öğrencilerine yönelmektedir.

TD-IHK iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini pekiştiren her türlü faaliyeti desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bu nedenle Oda bu üniversiteler arası işbirliğinde de destek vererek aktif olacaktır. TD-IHK lisans programı katılımcılarının arzu etmesi halinde staj yeri bulunmasında aracı olacaktır ve böylece pratiğe dayalı destek verecektir.

Program uluslararası yönü, çift dilli karakteri ve sunduğu yoğun eğitim olanakları ile katılımcısına yeni iş imkanları vaad etmektedir. Katılımcılarını Avrupa Ekonomi Hukuku’nda sağlayacağı uzmanlaşma ile ekonomi hukuku avukatı veya şirket avukatı olarak sınıraşan alanda mesleki faaliyetlere hazırlayan program aynı zamanda sınıraşan uluslararası kuruluşlar bünyesinde çalışmak isteyenler için de ideal bir eğitim sunmaktadır.

Yüksek lisans programına ilişkin detaylı bilgilere Köln Üniversitesinin web sitesinden ulaşabilirsiniz:

www.jura.uni-koeln.de/dtm.html

Haziran 2010'da Köln Üniversitesi Hukuk Fakultesi ile ortaklaşa düzenlen basın toplantısından görüntüler: