.

Odamız

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol sonucu, 2004 yılında Köln merkezli Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) kurulmuştur.

Her iki kurum, odamızı kuruluşundan bu yana birer temsilcinin Yönetim Kurulu’na katılmasıyla aktif bir biçimde desteklemektedir.

Odanın resmi açılışı, dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya’nın dönem şansölyesi Gerhard Schröder'in teşrifleriyle Köln’de, politika, ekonomi ve iş dünyası, medya ve toplumun diğer kesimlerinden 1400 davetlinin katıldığı büyük bir törenle 27 Nisan 2004 tarihinde gerçekleştirildi.
 

Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar neticesiyle TD-IHK, 2012'nin ilkbaharında Berlin'e taşındı. Almanya'nın başkentine taşınması, Oda'nın tüm Almanya'yı kapsayan faaliyetlerinin altını çizmektedir.

TD-IHK, Almanya‘yı veya Türkiye‘yi ilgilendiren her türlü ekonomik konuda, kuruluşlarla, hizmet sektörüyle ve multiplikatörlerle, aracı ve buluşma noktası olarak temas halindedir. TD-IHK, Almanya’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin çıkarlarını savunup, onların yerel ve federal düzeydeki başlıca toplumsal ve ekonomik kurumlarla bütünleşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca göçmen kökenli gençlerin, meslek hayatına atılmalarında destek vermektedir. Her iki dilde eğitilmiş uzman personel ve yöneticiler, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinde anahtar rol oynamakta ve entegrasyon çalışmalarının başarılı olmasını sağlamaktadırlar. Faaliyetlerimiz ile Türk ekonomisinin Avrupa’ya entegrasyonu açısından, daha büyük refah ve güvence için önemli katkılarda bulunmaktayız.

İki toplumda kabul gören saygın bir iletişim ve diyalog platformu olarak her iki ülkeden üyelerimize, diğer ülke pazarına girişte oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Bunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Satış - pazarlama şansı ve yatırım imkanları konusunda araştırma ve bilgilendirme
  • Vergi, ekonomi ve iş hukuku konularıyla işyeri açma ruhsatı hakkında bilgilendirme ve uzman ağımızla iletişim sağlama
  • Almanya ve Türkiye’ye yönelik güncel iş birliği talepleri hakkında bilgilendirme
  • Delegasyon gezileri düzenleme ve yeni pazarlar ve yeni iş ortakları tanıma imkanı sağlama
  • Güncel toplantılar ve etkinlikler hakkında bilgilendirme
  • Yapılmış detaylı pazar araştırmaları ve kapsamlı adres - veri bankalarına ulaşım imkanı sağlama
  • Seminer, bilgilendirme toplantıları, açık oturumlar, sergi ve fuar organizasyonu
  • Politika, ekonomi ve hükümet çevrelerinden kurumlar nezdinde ve karar merciindeki kişiler düzeyinde ilişki imkanı
  • İş bağlantıları yaparken ve iş birliği imkanı ve ortaklık arama konusunda destek
  • Çok dilli olan uzmanlarımızın karşılaşabileceğiniz dil ve kültürel engellerin kalkması konusundaki yardım.