TD-IHK Logo

Korona virüsü: Ekonominin desteklenmesi, acil durum fonları ve şirketler için yardım paketleri


  26.03.2020

Korona virüsü, şimdiden yalnızca Alman ekonomisinde değil, dünya ekonomisinde de etkilerini göstermeye başlamıştır.

2020 yılına ait dünya çapındaki gayri safi milli hasılanın büyüme tahminleri % -0,5 oranında aşağıya çekilerek düzeltilmiştir. 2020 yılında Almanya çapında beklenen kısa çalışan işçi sayısının 2,35 Milyon olması beklenirken, alman şirketlerinin %47’si satış sayılarında gerileme beklemektedir.

Gelişmelerin çok dinamik bir yapıya sahip olmaları sebebiyle işbu sayıların sürekli bir şekilde düzeltilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo-Institut), ekonominin duraksamasına dair farklı senaryolar hazırlamıştır. Bu farklı senaryolar göz önünde bulundurulduğunda 7,2 ila 20,6 oranları arasında değişen bir ekonomik küçülme öngörülmektedir. Bu oranlar 255 ila 729 Milyar Euro tutarında harcamaya tekabül etmektedir.

Federal hükümet ve eyaletler hızlı bir şekilde yardım sağlayacaklarını açıklamışlardır. Bir nevi koruma kalkanıyla şirketlerin bu zor zamanları atlatmalarına yardımcı olmaya çalışılacağı belirtilmiştir. Bahsi geçen yardım paketi, Almanya Federal Cumhuriyeti tarihindeki en büyük yardım paketi olmakla birlikte ekonomiye çok geniş bir kapsamda destek olacaktır.

Federal Hükümet Önlemleri

Yardımcı linkleri ve Federal Hükümetin kararlı tutumuna dair bilgileri ilerleyen satırlarda hizmetinize sunarız:

1. 23 Mart tarihinde Alman Kalkınma Bankası ek bir özel program başlatmıştır:

KfW Özel programı için kullanılacak olan araçlar sınırsızdır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra büyük şirketler de ilgili programdan yararlanma hakkına sahiptirler. Böylece, eğer 31.12.2019 tarihine kadar herhangi bir sorun yaşamadıysanız an itibariyle bankanızdan veya tasarruf sandığınızdan yatırımlar ve işletme masrafları (kira, personel giderleri, elektrik harcamaları vs.) için kredi başvurusu yapma hakkınız bulunmaktadır. Kredi şartları iyileştirilmiştir. 3 Milyon Euro’ya kadar olan kredilerde faiz oranları düşürülerek KfW tarafından yapılacak olan basitleştirilmiş bir risk denetimi kuralı getirilmiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, yatırımlar ve işletme masrafları için KfW tarafından alacakları %90 oranına kadar bir mükellefiyet muafiyeti sağlayan belgeyle bankalardan ve tasarruf sandıklarından daha kolay bir şekilde kredi almalarına imkân tanınmıştır. Kredilerin ödenmesi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Kredi başvurusundan sonra ortaya çıkan süreç basitleştirilmiş ve fazla bürokratik olmayan bir şekilde işlemeye başlamıştır.

Detaylı bilgi için > buraya tıklayın
 

2. Kısa çalışma ödeneği – İşverenler için bilgiler:

Güncel durum gereği kısa çalışma ödeneğine başvuru şartları hafifletilmiştir.
Başvuruyla ilgili yenilikler / kolaylıklar aşağıda bulunmaktadır:

Detaylı bilgi için > buraya tıklayın 

3. Şirketler için vergisel likidite yardımları

Bu başlık altında 2020 sonuna kadar aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Bu kurallardan yararlanmak için yetkili vergi dairenizle irtibata geçmeniz gerekmektedir.
 

4. Küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve serbest meslek sahiplerine anında yardım (25 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren)

Küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri geri ödeme zorunluluğu bulunmayan yardımlardan yararlanabilirler. Federal Devlet, bürokratik engeller olmaksızın anında yardım etmek için 50 Milyar Euro ayırmış durumdadır.

Bir kereye mahsus olmak üzere, üç ay boyunca işletme giderlerini karşılamak için geri ödeme zorunluluğu bulunmayan ek ödemeler yapacaktır. Bu anında yardım paketi eyaletlerin kendi programlarını tamamlayıcı niteliktedir. Bu sebeple ilgili yardım için başvurular eyaletlerde tek bir elden işleme alınacaktır. Yetkili dairelerin hangileri olduğu sonrasında eyaletler tarafından bildirilecektir. Anında yardım paketi kapsamında aşağıdaki ek ödemeler yapılabilecektir:

 
Alman Federal Hükümetinin koruma kalkanının ayrıntılarına
 buradan ulaşabilirsiniz
 
 

Eyaletler işletmelere hangi yardımlarda bulunacaktır?

Federal hükümetin yanı sıra eyaletlerin de her biri Korona krizi döneminde işletmelere sağlayabilecekleri yardımlar konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bulunduğunuz eyaletten maddi bir yardım talebinde bulunma hakkınızın olup olmadığını bu bölümde öğrenebilirsiniz. Kısmi durumlarda bazı yardımlar yukarıda anılan küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri için hazırlanmış olan anında yardım programıyla örtüşebilmektedir.
 

Baden-Württemberg:
Eyalet Kredi Bankası:
Tel.: 0711/122-2345,
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@l-bank.de 
 
Teminatlar için: 
Tel.: 0711/122-2999, Mo.- Do. (8:30 – 16:30 Uhr), Fr. (8:30 – 16:00 Uhr)
E-Mail: buergschaften@l-bank.de

Garantör Banka (
Bürgschaftsbank): 
Tel.: 0711/1645-6,
E-Mail: ermoeglicher@buergschaftsbank.de,


Bavyera:
Berlin:

Berlin Senatosu tarafından kararlaştırılmış olan yardımlar Berlin Yatırım Bankası (IBB) tarafından hayata geçirilecektir.
Başvurular online yollarla yapılmaktadır. Başvuru formuna erişmek için buraya tıklayın 
Brandenburg:
Anında yardım programı işletmelerin çalışan sayısına göre basamaklı olarak belirlenmiştir:
Başvuru formu 25 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren online olarak kullanılabilir olacaktır. Başvuru formuna erişmek için buraya tıklayın  
Bremen:

Anında yardım: Bir ekonomi senatörünün yenice ortaya koyduğu bir teşvik programı kapsamında Bremen ve Bremerhaven’da bulunan ve Korona virüsünün etkisiyle ekonomik zorluk yaşayan işletmeler basitleştirilmiş süreçlerle 5.000 Euro’ya kadar anında yardım talebinde bulunabilirler, istisnai durumlarda talep edilen miktar 20.000 Euro olabilir.

Başvuru formlarına ulaşmak için: buraya tıklayın  

İşlemler Bremen ve Bremerhaven Kalkınma Bankası tarafından gerçekleştirilmektedir.

 
Hamburg:
Teşvik kredileri ve eyalet garantörlüğü ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.ifbhh.de adresinden ulaşabilirsiniz. Hızlı ve ücretsiz bilgiye IFB Ekonomi Danışma Merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.
E-Mail: foerderlotsen@ifbhh.de
Tel. +49 40 24846-533.

 
Hessen:

Hessen eyaleti, şirketleri hali hazırda var olan teşvik ürünlerine yönlendirmektedir. Bazı kredi ve teminat programları Korona krizinin sebep olduğu likidite sorunlarının çözmek için uygulanabilir durumdadır.
Bürgschaftsbank Hessen çağrı merkezi: 0611/150 777
Ayrıntılı bilgiye > buradan ulaşabilirisniz
 

Mecklenburg-Vorpommern:
Koruma fonu ayrıntılarına > buradan ulaşabilirsiniz
 

Aşağı Saksonya:
Her iki program için de başvuruların 25 Mart tarihinden sonra yapılabileceği ön görülmektedir. İşletmeler konuyla ilgili ayrıntı için NBank ile görüşebilirler. Ayrıca sık sorulan sorular için: buraya tıklayın.
 
Kuzey Ren-Vestfalya:
Rheinland-Pfalz:
Program araçları, Eyalet Kalkınma Bankası ISB tarafından yönetilmektedir. Anında yardım talepleri işletmelerin kendi çalıştıkları bankalara yapılacaktır.
Saarland:
Saksonya:
Söz konusu kredi faizsizdir ve kural olarak 5.000 Euro ila 50.000 Euro arasındadır.
Sachsen-Anhalt:
Schleswig-Holstein:

Schleswig-Holstein Eyaleti’nin korumaları Korona Anında Yardım Programı kapsamında verilecek ek ödemelerden, orta ölçekli işletmeleri koruma fonu, çeşitli likidite yardımları ve teminatlardan oluşmaktadır.

Küçük ölçekli işletmelerle tek başına serbest meslek icra edenler için:
Küçük işletmeler, küçük esnaf ve tek başına serbest meslek icra edenler için 100 Milyon Euro hazırdadır. Kademeler aşağıdaki şekildedir:
Orta ölçekli işletmeler için:
Orta ölçekli işletmeleri koruma fonundan 750.000 Euro’ya kadar geriye ödenecek olan ek ödemeler (faizsiz ve vadesiz) sağlanacaktır. Bunun haricinde teşvik enstitülerinin ve eyaletin bazı destek önlemleri bulunmaktadır. Örnek olarak Schleswig-Holstein Yatırım Bankası’nın (IB.SH) orta ölçekli işletmelere verilen kredi 5 Milyon Euro’dan 10 Milyon Euro’ya yükseltilmiştir. Ayrıntılı bilgi için IB SH Web sayfası
Eyalet yönetiminin sık sorulan sorulara cevapları:
 FAQ.
 

Thüringen:
Başvuru formlarına > buradan ulaşabilirsiniz 
Konuların aralarında iyileştirilmiş şartlar, ekspres işlemler, ekspres teminatlar, basitleştirilmiş başvuru yolları bulunmaktadır.
 

İşbu belgede bulunan bilgilerle ilgili bir garanti verilmemektedir. Oldukça dinamik bir sürecin içerisinde bulunduğumuzdan güncel durum ve sunulan imkanlar hakkında bilgileri, ilgili dairelerin takip edilerek ve bilgilendirme sayfalarının incelenerek sağlanmasını tavsiye ederiz. (Güncelleme: 24.03.2020)

 

Back to Top