TD-IHK Logo

Dünya çapında yaşanan Korona virüs salgınının Türkiye’yle yapılan ticari yük taşımacılığına etkileri. Türkiye’ye giriş ve transit geçişlerde geçerli olmak üzere karar verilmiş olan hafifletmeler/ değişiklikler


  15.04.2020

Dünyada yaşanan salgının sonuçları ticari yük taşımacılığı da dahil olmak üzere neredeyse bütün yaşam ve ticari alanları etkilemektedir. Türkiye’ye teslimat yapan veya teslimatları sebebiyle Türkiye’den transit geçmek zorunda olan farklı ülke vatandaşlıklarına sahip TIR şoförleri ülkeye giriş yapmadan önce 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalmışlardır. Bu durumla ilgili olan gelişmeleri sizlerle bu yazımızda paylaşmak istedik.

Dış ticaretin ve serbest ticaretin korunabilmesi adına Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı aşağıdaki hususlarda karar vermiştir.

TIR’lara ve şoförlere, Türkiye’ye giriş – çıkış yapmaları veya transit geçmeleri aşağıda belirtilen şartları sağladıkları takdirde izin verilecektir. Bu düzenlemeye Türkiye’nin İran ve Irak’la olan sınırlarının kullanımı dahil değildir (yabancı ülke vatandaşlığına sahip olan TIR şoförlerine yukarıda anılan sınırlar üzerinden yalnızca Türkiye’den çıkış yapmalarına izin verilecektir).

 

A. TIR’ların ve şoförlerin Türkiye’den transit geçişleri
B. Türkiye’ye giriş yapmak isteyen şoförler
C. Ülkeden çıkış yapmak isteyen şoförler
D. Ro-Ro gemilerinin trafiğine dair kararlar

 

A. TIR’ların ve şoförlerin Türkiye’den transit geçişleri

1. COVİD-19 salgının kontrol alınmasına dair önlemler kapsamında bütün TIR şoförleri sağlık kurumlarınca kontrol edileceklerdir. COVİD-19 semptomları gösteren şoförlerin ülkeden transit geçmelerine izin verilmeyecektir.

2. Araçlar ülkeye giriş esnasında dezenfekte edileceklerdir.

3. Şoförlerin istirahat esnasında ve insanlarla temas edecekleri her yerde maske takmalarına ve araçlarında kendilerine yetecek miktarda maske, dezenfektan ve gıda bulundurmalarına karar verilmiştir.

4. Gümrük makamları, transitler için belirli güzergahlar ve dinlenme tesisleri belirleyecek ve araç takip sistemi aracılığıyla bütün araçları takip ederek araçların en uzakta bulunan sınır geçiş noktasından 36 saat içerisinde ve diğer bütün sınır geçiş noktalarından 24 saat içerisinde ülkeden çıkmalarını sağlayacaktır (Yol ve hava durumlarının yanı sıra çeşitli sebeplerle de işbu süreler yetkili gümrük makamları tarafından 48 saate kadar uzatılabilir).

5. Gümrük makamları tarafından belirlenmiş olan dinlenme tesislerindeki güvenlik ve sağlık önlemleri yerel makamlar tarafından sağlanacaktır.

6. Türkiye’den transit geçecek olan şoförler, İçişleri Bakanlığı’na bağlı memurlar tarafından kaçınılamaz durumlar haricinde güzergahlarında durmalarının ve duraklamalarının yasak olduğuna dair bilgilendirilecektir. Bu kapsamda her şoförün ülkeye giriş esnasında bir taahhütname imzalaması gerekmektedir. Şoförlere, işbu taahhütnameyle yukarıda anılan kurallara uyulmaması halinde verilecek olan cezalarla ilgili bilgilendirme de yapılacaktır.

7. Türkiye’den transit geçiş izni verilmeden önce yetkili makamlar şoförün hedef ülkeye giriş yapabileceğine dair kanaat getirecektir. Hedef ülkelerine giriş izni verilmeyen transit şoförlerin Türkiye’ye tekrar giriş yapmalarına izin verilmeyecektir.

 

B. Türkiye’ye giriş yapmak isteyen şoförler

1. COVİD-19 salgının kontrol alınmasına dair önlemler kapsamında bütün TIR şoförleri sağlık kurumlarınca kontrol edileceklerdir. COVİD-19 semptomları gösteren şoförlerin ülkeye girişine izin verilmeyecektir

2. Araçlar ülkeye giriş esnasında dezenfekte edileceklerdir.

3. Şoförlerin istirahat esnasında ve insanlarla temas edecekleri her yerde maske takmalarına ve araçlarında kendilerine yetecek miktarda maske, dezenfektan ve gıda bulundurmalarına dair bilgilendirme yapılacaktır. Bunun haricinde şoförlere, gerekli görülen durumlarda kullanacakları dinlenme tesislerinin İçişleri Bakanlığı’nın yetkili makamlarınca belirleneceği ve yine gerekli görülen durumlarda eskort eşliğinde seyahat etmek durumunda kalacaklarına dair bilgilendirme yapılacaktır.

      a) Türk vatandaşlığına sahip şoförlere, Sağlık Bakanlığı çalışanları tarafınca yapılacak olan sağlık kontrollerine tabi tutulduktan ve ikamet yerlerinde 14 günlük ev karantinasında kalacaklarına dair taahhütname imzaladıktan sonra ülkeye giriş izni verilecektir. Kontrol amaçlı olarak şoförlerin adresleri ve kimlik bilgileri ilgili şehrin sağlık makamlarına iletilecektir.

      b) Yabancı ülke vatandaşlığına sahip şoförlerin ülkeye girişleri yalnızca sürücü ve / veya mal veya römork değişikliğinin izole edilmiş bir alanda gerçekleşmesi şartıyla verilecektir. Bu şartların sağlanamaması durumunda ülkeye giriş izni verilmeden önce şoförün 14 günlük karantina altında kalması gerekecektir.

      c) Türkiye’de yükünü indirmek isteyen yabancı ülke vatandaşlığına sahip şoförler için gümrük makamlarınca gerekli olan yolculuk süresi, yol ve hava durumu ve çeşitli sebepler göz önünde bulundurularak kullanacakları transit güzergahı ve dinlenme tesisleri belirlenecektir. Transit güzergahı ve dinlenme tesislerinde gerekli görülen güvenlik ve sağlık önlemleri yerel makamlarca sağlanacaktır. Türkiye’den transit geçecek olan yabancı şoförler, İçişleri Bakanlığı’na bağlı memurlar tarafından kaçınılamaz durumlar haricinde güzergahlarında durmalarının ve duraklamalarının yasak olduğuna dair bilgilendirilecektir. Bu kapsamda her şoförün ülkeye giriş esnasında bir taahhütname imzalaması gerekmektedir. Şoförlere, işbu taahhütnameyle yukarıda anılan kurallara uyulmaması halinde verilecek olan cezalarla ilgili bilgilendirme de yapılacaktır.

      d) Türkiye için ihtiyaç olan ilaç, tıbbi ürün ve gıda nakliyesi yapan yabancı şoförlere ve TIR’lara, sürücü ve / veya mal veya römork değişikliğinin izole edilmiş bir alanda gerçekleşmesi mümkün olmasa dahi 14 günlük karantina süresine uyulmadan da Türkiye’ye giriş izni verilebilecektir. Ancak bu durumda sağlık kontrolleri gerçekleştirilerek gerekli görülen koruma önlemleri alınacaktır.

      e) Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve Nahçıvan vatandaşlığına sahip şoförlere, yapılması zorunlu olan sağlık kontrollerine tabi tutulduktan ve araçlarının dezenfekte edilmesinden sonra 14 günlük karantina süresine tabi olmadan Türkiye’ye giriş izni verilebilecektir. İlgili vatandaşlıklara sahip olup Türkiye’de yükünü indirmek isteyen şoförler A başlığı altındaki şartlara tabidir. Transit güzergahları açısından A başlığının 4. Maddesinde belirtilen şartlara tabidirler.

 

C. Ülkeden çıkış yapmak isteyen şoförler

1. B Başlığının 3. Maddesinin (a) bendinde belirtilmiş olan 14 günlük karantina süresine uymamış olan Türk vatandaşlığına sahip şoförlere ülkeden çıkış izni verilmeyecektir.

2. Türk vatandaşlığına sahip şoförlerin sınır geçiş noktasına geldiklerinde araçlarında kendilerine yetecek miktarda maske, dezenfektan ve gıda olması gerekmektedir. Bunun haricinde hedef ülkede muhataplarıyla herhangi bir temasa geçmeden ve gerekli olan sosyal mesafeyi
koruyarak görüşmeleri ve yüklerini indirdikten sonra ivedilikle geri dönmeleri konusunda bilgilendirilerek uyarılacaklardır.

3. Yabancı ülke vatandaşlığına sahip şoförlerin işbu genelgenin kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilecektir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı makamlar kurallara uyulmaması durumunda gerekli ceza önlemlerini alarak Türkiye’ye yeniden giriş yapılmasını yasaklayacaktır.

 

D. Ro-Ro gemilerinin trafiğine dair kararlar

1. Yük gemisi nakliyelerinde (Ro-Ro gemisi nakliyeleri) yalnızca TIR taşıyan gemilerin ve konteyner nakliyelerinin yapılmasına izin verilmektedir. Yolcu ve araç taşımacılığına izin verilmemektedir. Liman yöneticisinin zorunlu sebeplerle bir şoförü dahil etmesi durumunda liman yöneticisi ilgili şoföre işbu genelgenin hükümlerine tabi olduğunu bildirmesi gerekmektedir.

2. Liman yöneticisi, gemi kaptanını ve diğer ilgilileri, 1. Madde gereğince gemiye binilmesine izin verilen şoförün gemi mürettebatından ve olası yolculardan izole edilmesi konusunda bilgilendirecektir.

3. Yük gemisi nakliyesi kapsamında Türkiye’ye gelmiş olan TIR’lar ve özellikle şoför kabinleri, şoföre teslim edilmeden önce dezenfekte edilecektir.

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği

Bu dağıtımla ticari işlerinizde kullanabileceğiniz gerekli bilgilendirmeleri yapabildiğimizi umarız.

Sağlıkla kalmanız dileğiyle!
TD-IHK

Back to Top