TD-IHK Logo

Yeni Köprü Yardım Paketi Yürürlükte


  13.07.2020

 
Pandemi döneminde ticari faaliyetlerini tamamen ya da kısmen sınırlandırmak durumunda kalan küçük ve orta boy işletmeler ile kar amacı gütmeyen sosyal kuruluşların likidite sorunlarını ortadan kaldırmak için hazırlanan söz konusu yardım paketi uygulanmaya başlanmıştır. Federal Hükümet’in detaylarını daha önce de Sizlerle paylaştığımız ‘Konjonktür Paketi’nin önemli bir parçası olma özelliğini de haiz bu program Almanya’nın krizden güçlü bir şekilde çıkmasını hedeflemektedir. 
 
Söz konusu yardım paketi toplam 24,6 Milyar Euro tutarlı, sektör bazlı bir yardım paketi niteliğindedir  ve 2020 yıllarının Haziran, Temmuz, Ağustos ayları için bu paketin sunduğu yardımlara başvurulabilir. Bununla birlikte önem arz eden farklı bir husus ise, söz konusu yardıma şirketler yalnızca muhasebeci, mali müşavirler ya da yeminli mali müşavirler aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir. 
 
Bu pakete başvurabilecek şirketler, oganizasyon ve serbest meslek erbaplarının başvuru için Ekonomik İstikrar Fonu (Wirtschaftsstabilisierungsfonds) yardımlarından faydalanmıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Diğer bir koşul ise, Nisan ve Mayıs 2020 dönemindeki satış rakamlarında bir önceki yıla göre düşüş gerçekleşmesidir. 
 
Buna göre, Nisan ve Mayıs 2019 dönemine göre ise yine satış rakamlarında en az yüzde 60'lık bir düşüş yaşanmış olmalıdır. Nisan 2019'dan sonra kurulan şirketler de bu yardımdan yararlanabileceklerdir. Bu durumda,  Kasım ve Aralık 2019 dönemi, satış rakamlarının karşılaştırılması için baz alınabilecektir. 
 
Yardım tutarı cirodaki düşüş oranına göre belirlenmektedir:
 
Başvuru ayındaki cironun en az % 40 düşmesi halinde % 40'a varan sabit maliyetler, % 50 oranında düşmesi halinde % 50'ye, en az % 70 düşmesi durumunda ise sabit maliyetlerin % 80'ine kadarı geri ödenebilecektir. 
 
Bunun yanında, cirodaki düşüş ve şirket büyüklüğü ne olursa olsun azami yardım tutarı 150.000 Euro olarak belirlenmiştir. 
 
En fazla 10 çalışanı olan şirketler ve kuruluşlar 15.000 Euro'ya kadar, serbest çalışan ve en fazla beş çalışanı olan küçük işletmeler ise 9.000 Euro'ya kadar yardım alabileceklerdir. 
 
Bazı küçük işletmelerin sabit maliyetleri çok yüksek olduğundan, makul özel koşullar altında maksimum yardım tutarının aşılabileceği hususu da ifade edilmektedir.
 
Söz konusu yardım paketine bu link üzerinden yukarıda anıldığı şekilde muhasebeci ve mali müşavirleriniz aracılığıyla başvuru yapılabilmesi mümkündür.

Back to Top