TD-IHK Logo

Avrupa Birliği’nden 750 Milyar Euro’luk Yeni Corona Yardım Paketi


  30.07.2020

Avrupa Birliği tarihindeki en büyük finans ve bütçe paketi, dört günden fazla süren görüşmelerin ardından 27 üye ülkenin oyuyla 21 Temmuz 2020 tarihinde kabul edildi.

Söz konusu yardım paketiyle Avrupa Birliği, COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan tarihi ekonomik kırılmalara karşı koymayı ve AB içi piyasayı bir arada tutmayı hedefliyor. Bununla birlikte ilgili yardım paketiyle dijital ve çevre dostu bir ekonomi için de yatırımlar planlanıyor. Bunun için ilk defa AB adına borçlanma yapılacak, paket dahilindeki tutarlar yıllar içinde üye ülkelere ödenecek ve yine uzun vadede ilgili tutarların geri ödenmesi sağlanacak.

2021-2027 dönemi için yeni bütçe

AB devlet ve hükümet başkanları bunun yanında 2021-2027 yılları için hazırlanan yeni AB Bütçesi hususunda da mutabık kaldılar. Toplam tutarı 1.8 Trilyon Euro olan anlaşmaya göre, bu tutarın 1,074 Trilyon Euro’luk kısmının önümüzdeki yedi yıldaki bütçeye ilişkin giderlere, kalan 750 Milyar Euro’luk tutarın ise COVID-19'un sebep olduğu zararların telafisi amaçlı yatırımlara tahsis edilmesi planlanıyor.

Buna karşılık, aksi yönde görüş bildirmelerine rağmen Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya Corona programından elde edilen bu hibelerin toplamını 500 milyar Euro'dan 390 milyar Euro'ya indirmeyi kabul etti. Bunun yanında, 360 milyar Euro kredi tahsisi de paketteki yerini aldı. Tutumlu dörtlü olarak bilinen Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç ise bu süreçte bir dizi pahalı taviz verdi. Bu ülkelerin, AB bütçesine yaptıkları ödemelerde başlangıçta planlanandan önemli ölçüde daha yüksek tutarlar söz konusu. Örneğin, Avusturya için yıllık ödenmesi gereken tutar yaklaşık %138’lik bir artışla 237 milyon Euro'dan 565 milyon Euro'ya yükseldi.

Doğu Almanya için ek ödeme

Ek olarak zirve sonunda kararlaştırılan uzlaşma ile aynı zamanda Almanya’nın toplam 1,3 Milyar Euro tutarında toplamış olduğu ek fonla birlikte Doğu Almanya için 500 milyon Euro'luk özel bir ödeme yapılması da mümkün kılınıyor. Gelecek yedi yıllık mali çerçeve için nihai belgeye göre, Doğu Alman bölgelerinin "rekabet edebilirliği, büyümeyi ve istihdam yaratmayı teşvik etmesi" için 650 milyon Euro tutarında yardım alması planlanıyor.

Tüm AB üye ülkeleri mevcut durumda eşit yardım almayacak

Avrupa Birliği’nin en güçlü ekonomisi konumunda bulunan Almanya, 2024 yılına kadar AB’ye ödeyeceği 133,3 Milyar Euro’luk tutar ile 52,3 Milyar Euro ile Fransa, 30,9 Milyar Euro ile Hollanda ve 16,6 Milyar Euro ödeme yapacak olan İsveç’in önünde ilk sırada yer alsa da, ilgili yardım paketinden aynı ölçüde fayda sağlayamayacak. Buna göre, İspanya 82,2 Milyar Euro, İtalya 56,7 Milyar Euro, Polonya 36 Milyar Euro, Yunanistan 33,4 Milyar Euro ve Romanya 21,4 Milyar Euro ile bu paketten en çok fayda sağlayan ülkeler olacak.
 

Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Sağlıklı günler dileriz!
TD-IHK

Back to Top