TD-IHK Logo

Bilgi Notu 1: Almanya`da ki yeni Ambalaj Yasası (VerpackG)

11.03.2019 / Bilgi notu (PDF olarak indir)

 

 

Almanya`da ki yeni Ambalaj Yasası (VerpackG) 


 
1 Ocak 2019 tarihinde Almanya`da yeni Ambalaj Yasası (Verpackungsgesetz) yürürlüǧe girdi. O tarihe kadar geçerli olan paketleme düzenlemesi ile arasındaki en önemli farkları aşaǧıda sizin için düzenlemiş bulunuyoruz. 
Ambalaj Yasası‘nın (VerpackG) ana hedefleri geri dönüşüm ve rekabeti güçlendirmektir. Yeni tescil şartı, üreticilerin piyasa davranışlarında da şeffaflık yaratmakta ve geri dönüşüm sistemine katılımın ihmalini önlemektedir. 
 
Yeni yasa hangi yükümlülükleri beraberinde getiriyor? 
Ambalajınız genellikle ürünlerinizi satarak ya da göndererek doǧrudan özel tüketiciye ya da eşdeǧer tüketim yerlerine (gastronomi, hastaneler idari birimler vs.) ulaşıyorsa, ambalajınızı kurulan merkezi bir sisteme tescil ettirmekle 
yükümlüsünüz (http://www.verpackungsregister.org, LUCID) ve geri dönüşüm sistemine (Duales System) katılmak mecburiyetindesiniz. Yeni yasayla her çeşit ambalajın (karton, taşımada kullanılan karton da dâhil olmak üzere) LUCİD 
sayfasının altında kayıt edilmesi zorunludur.  
Ambalaj Yasası kapsamındaki yükümlülükler, üreticiler ve distribütörler tarafından geri dönüşüm sistemine katılarak, "lisans ücreti" olarak adlandırılan bir ücret ödeyerek ve paketleme kayıtlarını merkez ofise kaydettirerek yerine 
getirilir. Ödenecek lisans ücreti, esas olarak, piyasaya sürülen ambalaj türü ve miktarına göre hesaplanır. 
 
İlk etapta bu işlemlerden hangi üreticiler sorumludur? 
Yasa içeriǧine göre, bu yükümlülükler her üretici için geçerlidir. Ancak üretici kelimesinin tanımı farklı bir şekilde 
yapılır:  
Son kullanıcıya satılan herhangi bir türdeki ve herhangi bir paketlenmiş mal üreticisi veya dağıtıcısı, ambalajını kayıt ettirmek zorundadır ve geri dönüşüm sistemine katılmalıdır. Bu yükümlülük, ambalajı mallarla dolduran ve ilk kez bir satış birimi oluşturup ürünü ticarileştiren 
ve dolaşıma sokan herkese uygulanır.  

Almanya`ya ihraç ettiǧiniz ürün son kullanıcıya hazır bir şekilde gönderiliyorsa, yani ithalatçınız ürününüzü yeniden paketlemeden piyasaya sürüyorsa paketleme lisansına ihtiyacınız vardır ve merkezi sisteme kayıt olmak mecburiyetindesinizdir.  
 
Hangi ambalaj türleri sisteme kayıt edilmelidir? 
Tüm klasik ambalajlar (kapaklar, etiketler, yardımcı ambalaj ürünleri, ambalaj hava yastıkları ve benzerleri dâhil) ve son kullanıcının atıklarına karışacak olan ambalaj türevleri merkezi sisteme kayıt edilmelidir. Bazı istisnai durumlar vardır: 
mesela depozitolu ürünler, veya üretici tarafından geri alınan ambalajlar. Ancak bu istisnai durumlar için de merkezi sistemden onay alma mecburiyeti vardır.  
 
Eksik kayıt veya geri dönüşüme katılmamanın yaptırımları nedir? 
Yeni yasa çok sert yaptırımlar ve cezalar öngörmektedir. Üreticinin ve tüm dağıtımcıların yaptıǧı dağıtımın derhal yasaklanmasına ek olarak kayıtsız ürün satmanın cezası 100.000 € ya kadar ve geri dönüşüm sistemine katılmamanın 
cezası 200.000 €`ya kadar varmaktadır.  
 
Ürünlerinizi ne zaman lisanslamanız gerekiyor? 
Ambalajınızın bir takvim yılı için kaydı en uygun şartlarda her yılın başında yapılmalıdır. Ambalajınızı kaydetmek için, planlanan miktarların bir tahminini yapın. Ödenecek miktar ambalajınızın türünden ve ağırlığından hesaplanır. 
Yılda bir kez, genellikle bir sonraki yılın başında, geçmiş lisans yılı için piyasaya sunulan miktarları ve malzemeleri geriye dönük olarak rapor edersiniz. Yılsonu miktarı denilen rapor hem merkez ofiste hem de geri dönüşüm sisteminde 
görüntülenir. Yıl içinde önemli deǧişiklikler olduǧunda bilgileri (örneğin şirket, vergi numarası, iletişim bilgileri), hem merkezi sisteme hem de geri dönüşüm sistemine derhal bildirmelisiniz. 

 

 

 

 

 

Back to Top