TD-IHK Logo

Bilgi Notu 3: Nitelikli İşgücü Göç Yasası Ne Getiriyor?

 

Almanya’daki hızlı sanayileşme ve yaşlı nüfus oranının artması, başta endüstri ve sağlık gibi birçok sektörde nitelikli işgücü açığını da beraberinde getirmiştir. Halihazırda yürürlükte olan yasalar, söz konusu işgücü açığını başta AB ülkelerinden giderme gibi bir amaca yönelik olsalar dahi bu uygulamanın son dönemdeki işgücü problemine artık çözüm getirememesi, yetkilileri farklı yollar aramaya itmiş ve sonrasında da detayları aşağıda açıklanacak olan ‚Nitelikli İşgücü Göç Yasası‘ (“Yasa”) hazırlanarak Alman Federal Meclisi’nde 7 Haziran 2019 tarihinde kabul edilmiştir.


Söz konusu Yasa; Oturum Kanunu, Çalışma Yönetmeliği ve Oturum Yönetmeliği’nde değişiklikler içermektedir. Söz konusu değişiklikler ile Almanya ve AB haricindeki üçüncü ülkelerden nitelikli kişilerin Almanya’ya göç ve oturum izni gibi önceleri sıkı kurallara tabi olan hususlar kolaylaştırılmıştır.


Bu çalışmada, ilgili Yasa ve Yasa’nın getirdiği yenilikler eski uygulama ile karşılaştırmalı olarak ayrıntılı şekilde ele alınacaktır.

 

Ayrıntıları içeren Bilgi Notu'na erişmek için lütfen buraya tıklayın

Back to Top